HƯỚNG DẪN HÀN ỐNG HDPE

BẢNG KÍCH THƯỚC NÓNG CHẢY KHI GIA NHIỆT ỐNG HDPE

                         CỠ ỐNG HDPE                        KÍCH THƯỚC NÓNG CHẢY ỐNG HDPE
                           (mm)                                         H(mm)
             Từ               Đến                 Từ                         Đến
             50                90                  2                          3
            110               180                  4                          6
            200               315                  7                          9
            355               500                 10                         12

KÍCH THƯỚC TƯƠNG QUAN PHẦN GIA NHIỆT ỐNG HDPE

hdpe

CÁC DẠNG SAI HỎNG TRONG QUÁ TRÌNH HÀN ỐNG HDPE 

hàn ống hdpe

ống không thẳng tâm, cùng với áp suất hàn cao tạo nên cạnh hàn sắc nhọn. Sai hỏng này tạo ra ứng suất gãy và làm giảm độ bền của mối hàn.

qua trinh han ong hdpe 2

Bề mặt gia nhiệt bị khô, do phần gia nhiệt bị nguội nhanh trước khi hàn làm mối hàn dễ gãy ở mặt tiếp xúc. Phần nóng chảy phía ngoài có thể vẫn tốt nhưng phần kết dính phía trong  kém, làm cho mối nối không tốt, dễ gãy.

qua trinh han ong hdpe 3

Bề mặt gia nhiệt bị bẩn. Vùng nóng chảy tạo ra khuyết tật dạng khe hở. Mối hàn không đảm bảo.

SỰ TƯƠNG QUAN CỦA NHIỆT ĐỘ VỚI ÁP SUẤT ỐNG HDPE

phu kien hdpe

KHỐI CHẶN BÊ TÔNG CỐ ĐỊNH MỐI NỐI ỐNG HDPE

ong hdpe